2019

Wan Gu Shen Wang

3
Chapter 368 January 22, 2023
Chapter 367 January 19, 2023

Reborn 80000 years

4
Chapter 371 January 22, 2023
Chapter 370 January 16, 2023

The Hidden Descendants

4.4
Chapter 105 January 21, 2023
Chapter 104 January 21, 2023

Above All Gods

3.7
Chapter 438 January 21, 2023
Chapter 437.5 January 19, 2023

X-Ray Vision

4.1
Chapter 292 January 20, 2023

Elskar

4.3
Chapter 101 January 20, 2023

As Long As You Like It

4.6
Chapter 245 January 20, 2023
Chapter 244 January 19, 2023

The Archmage’s Daughter

4.5
Chapter 155 January 20, 2023
Chapter 154 January 16, 2023

Remarried Empress

4.6
Chapter 122 January 19, 2023
Chapter 121 January 19, 2023

Starfall

4
Chapter 86 January 19, 2023

4 Cut Hero

3.4
Chapter 190 January 19, 2023

Soundless Cosmos

4.3
Chapter 78 January 19, 2023
Chapter 77 January 19, 2023